Hästmassage

Hästens kropp består av ca 700 muskler, de utgör ca 60% av hästens kroppsvikt. För att hästen ska kunna jobba optimalt behöver musklerna få tillräckligt med näring och syre.
Hästen , kan precis som vi männsikor få trötta, ömma och stela muskler. Detta händer när blodcirkulation och lymfsystem inte är i balans.
Lymfsystemets uppgift är att transportera bort vävnadsvätska där cellernas avfallsprodukter, ex. mjölksyra finns. Fungerar inte lymfsystemet bildas det ansamlingar av vävnadsvätska i muskulaturen och det gör att muskeln svullnar. Detta ger ett ökat tryck i muskeln som i sin tur försämrar blodgenomströmningen. Vätskeansamlingarna gör så att det blir ett lägre pH-värde i muskulaturen. När musklerna får arbeta i en sur miljö blir den spänd och det i sin tur ökar mjölksyraproduktionen. Tillslut leder detta till närings- och syrebrist i musklerna. Mjölksyra är en avfallsprodukt som bildas vid syrebrist i muskulaturen och syrebrist leder till smärta och smärta leder till mer spänning! Här hamnar man snabbt i en ond cirkel.
Var lyhörd över när din häst talar om att något är fel. Det bästa är om vi kan förebygga problemen 🙂
 
Spänningarna i hästens kropp kan bero på många olika faktorer, några exempel kan vara stress, överansträngning och skador.
Vid massage påverkar vi både kroppsligt (muskler,senor,ligament) och psykiskt.  Vid beröring av huden kan man minska halten stresshormoner. Detta i sin tur bidrar till att sänka blodtrycket, förbättrar matsmältningen och ger en känsla av välbefinnande.
 
Vid massage får man många positiva effekter. Här nedan följer några:
* Avslappning
* Ökad blod- och lymfcirkulation
* Ökad muskelkapacitet
* Minskad ärrvävnad
* Snabbare återhämtning av musklerna inför och under tävling / hård träning.
* Förebyggande av muskelskador
* Tidig upptäckt av muskelknutor/spänningar
* Smärtlindrande