Terapeutisk stretching/självstretch

Kraftfulla töjningsmetoder som jag lägger in i mina behandlingar vid behov.
Ökar blodgenomströmning och gör att muskeln återfår sin naturliga elasticitet.
 

Självstretch
Vid behov lär jag även ut självstretch. Vilket är en effektiv teknik att påverka sin egen hälsa i positiv riktning.