Viktig info!

När jag kommer ut bör hästen

 • Vara torr
 • Gärna avborstad
 • Vara mätt
 • Hovarna urkrattsade

Om det går någon smittsam sjukdom i stallet så åker jag ej ut (vänligen meddela mig detta)

Vid första besöket vill jag veta:

 • Hästens bakgrundshistoria
 • Tidigare skador/sjukdomar
 • Vad den används till
Detta går jag igenom:
 • Hästen i rörelse i den mån det går och om vädret tillåter
 • Visuell kontroll  där jag tittar efter jämnheter muskulärt, benställning, hovar, viktplacering
 • Palpation jag lär känna hästen genom mina händer. Hästen lär känna mig
 • Hela hästen palperas muskulärt för att känna om det finns spänningar. Även senor och leder palperas
 • Journal skrivs till varje häst så att det blir enklare med ev uppföljning

NÄR MAN INTE SKA BEHANDLA

 •  Vid vaccination – vänta i minst 5 dagar
 •  Vid avmaskning – vänta minst 5 dagar
 •  Viss reservation på dräktiga ston
 •  Vid feber (över/undertemp), förkylning/infektioner eller medicinering
 •  Vid akut skadafraktur (benbrott), luxation (urled vridning) eller ruptur (bristning), efter det akuta stadiet är det bra med massage.
 •  Vid hudsjukdomarcancertumörer samt blodburna sjukdomar
 •  Vid akut fång (de 2 första dygnen)